tr_VoIP Ağı Sorunları, Yönlendiriciler ve Sorun Çekimi